Az Úr ígéretei

1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.

2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van; minden szükségükben segítségükre sietek.

3. Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek.

4. Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk órájában.

5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.

6. A bűnösök szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.

7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.

8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.

9. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

10. Megáldom a házakat, melyekben szívem képét felfüggesztik és tisztelik.

11. Szívem mindenható szeretete megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén meggyónnak és megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.

12. Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztik, és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket.